PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SİVAS Atatürk Sağlık Meslek Lisesi.


Serd@r
06.05.2007, 18:10
Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
Tel: 0 346 221 17 64 - 224 23 29
Faks: 0 346 223 81 85
SİVAS
Web: Atatürk Sağlık Meslek Lisesi ([Üye Olmayanlar Linkleri Göremez])

OKULUN TARİHİ

Bilim adamları, hekimler, sağlığı korumak geliştirmek ve yüceltmek için çeşitli teşhis ve tedavi yöntemleri denemiş, bitkilerden, hayvanlardan yararlanmışlardır. Bu amaç için tarih boyunca medreseler, şifahiyeler, tapınaklar yapılmıştır. Bunları daha uzun, mutlu ve acısız yaşamak için yapmışlardır.

Hipokratlar, İbni Sina’lar, Ebu Bekir Raziler, Gevher Nesibeler, Lokman Hekimler, Farabiler gelmiş ve hayatlarını bu amaca adamışlardır.

Ülkemizde insanın sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Sağlık Bakanlığı kurulmuştur. Sağlık hizmetleri 3 aşamadan ibarettir. Koruyucu, Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetleridir. Elbetteki bu hizmetleri yürütmek için değişik bilgi ve yeteneğe sahip bir sağlık ordusuna ihtiyaç vardır. Bu ordu içerisinde değişik branşlarda yetişmiş sağlık meslekleri mensuplarının olması kaçınılmaz gerçektir. Bu personellerin büyük çoğunluğunu yetiştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bir tanesi de ilimizde olmak üzere yurt çapında bugünkü adıyla Sağlık Meslek Liseleri açmıştır.
Okulun resmi kuruluş yılı 1960 yılı olmakla birlikte okulun esas temelleri Cumhuriyetin ilanı yıllarına kadar uzanmaktadır. Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN direktifleri doğrultusunda muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, daha ilerlemek için devrimler, inkılâplar yapılmıştır. Kalkınma ve ilerlemenin ancak eğitimle olacağını belirten Büyük önder bu doğrultuda bizzat çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda yurt genelinde eğitim yuvaları açılmıştır. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün direktiflerine paralel olarak 1924 yılında sağlık alanında kurulan Türkiye’nin 2. sağlık okulu Cumhuriyet şehri Sivas’ta kurulmuş ve okulumuzun temelleri o yıllarda atılmıştır. Ne var ki o yıllarda okulun öneminin anlaşılmaması ve yerel yöneticilerin sahiplenmemeleri sonucu okul başka bir şehre nakledilmiştir. Her ne kadar 1946 yılında şehrimiz tekrar sağlık okuluna kavuşmuşsa da bir süre sonra tekrar kapatılmıştır. Daha sonra kapanmamak üzere açılan okulumuz Büyük önderin talimatlarıyla kurulmuş okullardan olması sebebiyle her okula nasip olmayan ATATÜRK ismiyle onurlandırılacak ve ismi ATATÜRK sağlık meslek lisesi olacaktır. Okul bu gurur ve nişanla eğitimine devam etmektedir.

Sivas’ta 1960–1961 ders yılında eğitim ve öğretime açılan okul Köy Ebe Okulu olarak bugünkü aynalı çarşının olduğu yerde bulunan Selçuk otelinin bir bölümünde hizmet vermiş, daha sonra şu anda Sivas Sağlık Müdürlüğü kreşi ve eski Sivas Sağlık Meslek lisesinde eğitim ve öğretime devam etmiştir. 1968–1969 ders yılı başından 2004–2005 öğretim yılına kadar bugün Sağlık Müdürlüğüne dönüştürülen binasında uzun yıllar hizmet vermiştir.

Okul ilk açıldığı yıllarda ilkokul sonrası3 yıl süreli köy ebe okulu olarak öğrenim vermiş daha sonra ilkokuldan sonra 5 yıl süreyle eğitim ve öğretim verme kararı alınarak ismi köy ebe okulu yerine Sağlık Okulu olarak değiştirilmiştir. Ancak hiç 5 yıllık mezun vermeden 1979–1980 öğretim yılında bugünkü eğitim sistemine dönüştürülerek ismi sağlık meslek lisesi olmuştur. Türkiye’de o yıllarda sadece 9 ebe yetiştiren okuldan biri olan okulun ismi Atatürk Sağlık Meslek Lisesi olmuştur. 1996–1997 öğretim yılına kadar sadece ebelik bölümü mezun edilmiştir. Bu yıllara kadar eğitim ve öğretimin büyük bir bölümü yatılı olarak verilmiş ve sonra gündüzlü eğitime dönülmüştür. Daha sonra okulun Radyoloji, Laboratuar, Anestezi bölümlerine öğrenci alınmıştır. 2 dönem sonra Ebelik ve Laboratuar bölümleri kapatılmıştır. 2001–2002 öğretim yılında ise kalan diğer bölümlerinde kapatılarak tekrar sadece ebelik bölümü açılma kararı alınarak gelecekteki başarılar için eğitim ve öğretime devam edecektir. Okula öğrenci alımları sınavla veya not ortalamasıyla olmakla birlikte şu anki öğrenci sayısının çok üzerindeki öğrenciye gerek donanım gerekse eğitimci kadrosundaki kapasitesiyle ülkesine, şehrine hizmete hazırdır ve hizmete devam edecektir.

“ Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 1 müdür, 4 müdür yardımcısı, 26 meslek dersleri öğretmeni, 8 kültür dersleri öğretmeni, 3 memur, 1 aşçı, 1 şoför, 6 hizmetliyle eğitim, öğretimine devam etmektedir.”

Türkiye Cumhuriyeti anayasası, Sağlık Bakanlığı ve Türk Milli eğitimi kuralları dâhilinde, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, kusursuz hizmet anlayışı, kişisel felsefesini meslek felsefesine uyarlayarak, mesleki eğitimle edindiği bilimsel bilgileri ve becerileri insan sevgisi, insan hakları ve inancına saygı, sağlığı yüceltmek, dil, din, ırk ayrımı yapmadan, dürüstlük ilkesi, uluslararası sağlık ahlak yasalarına uygun, modern eğitim ve öğretim anlayışıyla güzel vatanımıza güzel insanlar yetiştirmek amacıyla halen eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Okul ülkesi insanlarına üstün hizmet anlayışı ile kurulduğu zamandan bu yana gerek mesleki dallarda gerekse kültürel ve sportif faaliyetlerde birçok başarılar kazanmıştır.

Okul 1985 yılından bugüne kadar, 1238 ebe, 360 Radyoloji Teknisyeni, 214 Anestezi Teknisyeni, 120 Laboratuar Teknisyeni, ve 50 Tıbbi sekreter olmak üzere toplam 1982 yardımcı sağlık personeli yetiştirerek ülkesi ve ülkesi insanına hizmet etmenin gururunu taşımaktadır. Mezunlar ise haklı olarak Atatürk Sağlık Meslek Lisesi diplomasının onurunu taşımaktadır. Ülkemizde son yıllarda yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında ise mezunlarımız almış oldukları eğitimin sonucu olarak ülke ortalamasının üzerinde başarı sağlayarak iş imkanı bulmaktadır.

Ülkemizde eğitim politikası olarak benimsenen, eğitimin tek çatı altında Milli Eğitim Bakanlığında toplanması kararları dahilinde okulun halen Sağlık Bakanlığından, Milli Eğitim Bakanlığına geçiş işlemleri devam etmektedir. Yine aynı yıl okul, il genelinde alınan kararlarla hastaneler içerisindeki kendi binasından alınarak, idari kısmı Atatürk Lisesi içerisindeki Rehberlik Araştırma binasına, sınıfları ise Kız meslek lisesinin ek binasında bulunan bir kata taşınmıştır. 2005-2006 yılında ise il genelinde yapılan planlamalar doğrultusunda okulun uygulama alanı olan Sultan 1. İzzettin Keykavus Hastanesine yakın olan Anadolu Selçuk İlköğretimine taşınacağı alınan kararlar arasındadır.

Atatürk Sağlık Meslek Lisesi çalışanları bu geçiş döneminde bir çok zorluklarla karşılaşmış olmalarına rağmen kaliteli eğitim ve öğretim anlayışından ödün vermemiş ve hizmete üstün bir özveriyle devam etmiş ve edecektir.

Radyoloji bölümü öğrencileri 4 yıl süreyle teorik ve uygulamalı olarak almış oldukları, kültür dersleri ve branşlarıyla ilgili meslek dersleri sonunda sağlık ordusuna kendi branşlarında yetişmiş birer röntgen teknisyeni olarak katılırlar. Mesleklerinde profesyonel hizmet anlayışıyla kendi hayatları, mesleklerindeki risklerden, mesleki hayatları boyunca alacakları radyasyondan dolayı tehlikede olsa dahi hastalıkların teşhis ve tedavisinde üstlendikleri görev bilinciyle insanoğlunun sağlığı için hizmete hazırlanırlar.

Laboratuar teknisyeni olacak öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimleri boyunca meslekleriyle ilgili dersleri teorik ve uygulamalı olarak alırlar. Uygulamalı meslek derslerinde hastalıkların teşhis ve tedavisinde yardımcı olacak görevleri yaparlar. Tahlil için kan alır, kanın biyokimyasal, sitolojik, serolojik, patolojik açıdan analizini yapar. İdrarın mikroskobik, makroskobik incelemesini yapar. Dışkıyı mikroskobik ve bakteriyolojik açıdan inceler. Dokuları ve hücreleri morfolojik olarak inceler. Halkın sağlığını yakından ilgilendiren su ve gıdaların kontrollerini yaparlar. Bu yapılan işlemler göz önünde bulundurulduğunda laboratuar teknisyeninin sağlık sistemindeki üstlendiği görevin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

İnsanın sağlık ve hastalık gibi yaşamla ilgili konumu, görev alanı içinde olan sağlık mesleklerinden biride Anestezi teknisyenliğidir. 4 yıllık eğitim süresinin büyük bir bölümünde mesleklerine özel ve meslekleriyle ilgili bilgileri alırlar. Bunun yanı sıra yine eğitim süresince mesleki beceri, mesleki ilgi, ahlaki değerler, görev ve sorumluluk bilinci de kazandırılarak hastayı ameliyat öncesi fiziksel ve psikolojik yönden hazırlar. Ameliyathanelerde cerrahi operasyonların yapılabilmesi için hastanın narkoz alarak uyumasını sağlar. Oluşabilecek yan etkileri önceden tespit ederek gerekli müdahaleyi yapar. Hastanın narkozdan en iyi şekilde uyanmasını sağlar ve ameliyat sonrası bakımı yapar. Bu hizmetleriyle okul sonrası Anestezi teknisyeni olarak sağlık ordusuna katılırlar.

Ebe olmak, kasabalarda, köylerde, mezralarda,

Derman olmak zor zamanlarda

Dünyaya merhaba diyenleri karşılamak

Kışlarda, yazlarda, sabahlarda

Ebe olmak, Sağlık Evinde, Sağlık Ocağında

Umut olmak, Anneye, çocuğa

Geleceğe uzanan dost el olmak

Vatanın her köşesinde

Katır sırtında, gencecik yaşında

Dünyaya merhaba diyenleri karşılamaktır onların sevinci, mutluluğu. En heyecanlı, en zor günümüzde, umudumuza, geleceğimize uzanandır onlar. Umudumuza yolculumuzda bize, bizlere insanlığa uzanan dost eldir, şefkattir onlar.

Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimleri süresince kültür ve temel mesleki dersler yanında ebelik mesleğine özel Ana –Çocuk sağlığı, Doğum ve Aile Planlaması dersleri alırlar. Alınan bu bilgiler çeşitli hastaneler, Sağlık ocağı uygulamaları ile desteklenerek öğrenci mesleki bilgilerle donanır ve göreve hazır hale gelir.

Bireyin sağlığını korumak, sürdürmek ve en üst düzeye yükseltmek sağlık hizmetlerinin temel amaçları arasındadır. Bu amacın gerçekleşmesi ancak bir sağlık ekibiyle mümkündür. Bu ekip içerisinde ise temel ve değişmez sağlık mesleklerinden biride ebelik mesleğidir. Ebeler, sağlık hizmetlerinin koruyucu, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin her aşamasında ve sağlık birimlerinin her kademesinde görev yaparak sağlığın halka uzanan eli olmaktadır. Görev aldıkları bu birimlerde halka bütün sağlık hizmetlerini sunmakla birlikte öncelikli olarak;

- Doğum öncesi dönemde anneyi doğuma hazırlayarak anne ve bebeğin sağlığının üst düzeyde olmasını sağlamak

- Doğumun sağlıklı koşullarda gerçekleşmesini sağlamak

- Doğum sonrası dönemde gerekli sağlık kontrollerini yapmak

- Aile Planlaması hizmetlerinde danışmanlık ve uygulayıcılık rolü kapsamında eğitimler yapmak

- Aile ve çocuk sağlığının üst düzeyde olmasını sağlamak, temel görevleri arasındadır.

Ülkemizin geleceği, ilerlemesi ancak sağlıklı nesillerle mümkün olacaktır. Bu bakımdan geleceğimizin sağlıklı bir biçimde şekillenmesi yine ancak ebelik mesleğiyle olacaktır. 0–6 yaş çocuk izlem ve aşılama hizmetleriyle bunu en iyi şekilde destekler. Ülke nüfusunun planlanmasında etkin rol oynayarak Aile Planlaması hizmetlerinde görev alırlar. Özellikle annenin ve doğacak bebeğin sağlığının korunması tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemiz içinde ayrı bir önem taşımaktadır. Ebelik mesleğinin esas görevini oluşturan Anne ve Çocuk sağlığını önemi Ülkemiz Anayasasının 41. maddesinde de yerini almıştır. Bu maddeye göre “ Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet ailenin huzur ve refahı ile, özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilat kurar.” Hükmüne yer verilerek bu grubun sağlığı devlet güvencesi altına alınmıştır. Bu güvence ise sağlık ekibi ve ebelik mesleğiyle mümkün olmaktadır.

aXi_GirL
23.02.2008, 08:01
Bu lisedeyim ve gittiğime hiç de pişman değilim en azından geleceğim garanti oldu.

cengizhanatakan
02.10.2008, 11:07
arkadaşım bıraz lıseden bahsetsene bende seneye gırcem sağlık meslek lisesine lütfen bıraz yardımcı olun nasıl olduğunu anlatın bıde kaç puan gerekıyor bunların cevaplarını lutfen bana yazrmısın

hüseyin
28.01.2011, 10:36
ya arkadaşlar sivas atatürk saglık meslek lisesinin telefon numarası varsa sizde lütfen bana veririmisiniz